Referanseprosjekt

Dykdalber – Flekkefjord

I april 2021 begynte oppgraderingen av tre ferjekaier i Flekkefjord i forbindelse med nye elektriske ferjer for Agder fylkeskommune. Prosjektet besto av bygging av tre frittstående dykdalber for bedre tilpasning til nye ferjer.

Hver dykdalb er fundamentert med 14 stålrørspeler og har ett kaidekke på 140 m². Vest Betong har levert fundamentering, betongarbeid, tilknytningsbroer i stål, fenderpanel, fenderverk, kaiutstyr og belysning.

Dykdalbene er lokalisert på Launes, Kvellandstrand og Abelnes ferjekaier.

Kontraktsum
Ca. 16,2 mill eks. mva

Sted
Flekkefjord

Referanse byggherrens representant
Byggeleder Magne Tveiten, Agder Fylkeskommune

Kunde
Agder Fylkeskommune

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn Dahl
Prosjektleder Rikard Vinningland
Byggeplassleder Leif Sigve Herikstad

Kontrakt – Type
Enhetspriskontrakt NS8406

Byggeperiode
April – november 2021

Bilder