Referanseprosjekt

Pelagia – Egersund

I april 2021 startet vi jobben med å bygge et nytt kaianlegg for Pelagia i Egersund. Oppdraget er tredelt og omfatter ny cellespuntkai og pirkai, samt rehabilitering og etablering av ny stagforankring til eksisterende lossekai.

Cellespuntkaien er fundamentert med cellespunt, bestående av 10 hovedceller og 18 mellombuer, som avgrenser området mot sjøen. På denne måten dannes et avlukket strandkantdeponi mellom cellespunten og land, og industriområdet utvides med ca. 12 500 m². Langs fronten av cellespunten ble det etablert en 270 m lang kai bestående av 11 betongelementer på ca. 250 tonn hver. Pirkaien ble fundamentert på 13 rammede stålrørspeler og består av en kaiplate på 300 m² og to dykdalber.

Kontraktsum
Ca. 76 mill eks. mva

Sted
Egersund

Referanse byggherrens representant
Leif Arne Hellvik, Multiconsult

Kunde
Pelagia AS

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn Dahl
Prosjektleder Rikard Vinningland
Byggeplassleder Leif Sigve Herikstad

Kontrakt – Type
Enhetspriskontrakt NS8406

Byggeperiode
April 2021 – november 2022

Bilder