Referanseprosjekt

Pelagia – Egersund

I april 2021 startet vi jobben med å bygge Pelagia kaianlegg i Egersund. Dette er et kaianlegg med cellespunt bestående av 10 hovedceller og 19 mellombuer.  Vi bygget spuntvegg bak lossekai som er forankret med stag til friksjonsplate. En 160 meter lang kai langs fronten av cellene ble bygget. Frontdrager i betong danner kaifronten som påmonteres pullere, fendere, leidere, koblingsbokser og annet kaiutstyr. Den 300 m2 pirkaien er fundamentert på 11 stålrørspeler. 

Kontraktsum
Ca. 76 mill eks. mva

Sted
Egersund

Referanse byggherrens representant
Leif Arne Hellvik, Multiconsult

Kunde
Pelagia AS

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn Dahl
Prosjektleder Rikard Vinningland
Byggeplassleder Leif Sigve Herikstad

Kontrakttype
Enhetspriskontrakt NS8406

Byggeperiode
April 2021 – Januar 2022

Bilder