Referanseprosjekt

Pelagia – Egersund

I april 2021 startet vi jobben med å bygge ny kai for Pelagia i Egersund. Kaianlegget etableres med cellespunt bestående av 10 hovedceller og 19 mellombuer som avgrenser området mot sjøen. På denne måten dannes et avlukket strandkantdeponi mellom cellespunt og land. Langs fronten av cellespunt etableres en 270 m lang kai. I tillegg til cellespuntkaien omfatter kontrakten leveranse av 300 m2 pirkai fundamentert på 11 stålrørspeler, 2 stk dykdalber i forbindelse med pirkaien, samt stagforankring for eksisterende lossekai. 

Kontraktsum
Ca. 76 mill eks. mva

Sted
Egersund

Referanse byggherrens representant
Leif Arne Hellvik, Multiconsult

Kunde
Pelagia AS

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn Dahl
Prosjektleder Rikard Vinningland
Byggeplassleder Leif Sigve Herikstad

Kontrakttype
Enhetspriskontrakt NS8406

Byggeperiode
April 2021 – november 2022

Bilder