Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Vest Betong AS er omfattet av Åpenhetsloven, og plikter dermed å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.