Kvalitet, miljø og HMS

Kvalitet

Kvalitetsplan utarbeides på prosjekt. Denne skal sikre at den bestilte kvaliteten blir levert i prosjektet, og at det foreligger tilstrekkelig planlagte og systematiske tiltak for å oppnå dette.

 • Byggherre skal oppleve oss som en profesjonell og redelig samarbeidspartner.
 • Våre leverandører og samarbeidspartnere skal anse oss som gode og viktige kunder.
 • Skape trygghet, engasjement og stolthet blant våre ansatte.
 • Levere produkt som tilfredsstiller kundens krav.
 • Levere bestilt kvalitet til avtalt tid, uten skader/ulykker.

HMS

HMS-arbeidet skal være i fokus ved planlegging, gjennomføring og avslutning av alle arbeidsoperasjoner.

Vest Betong har HMS-fokus på våre prosjekter, typisk innen følgende områder:

 • Orden og ryddighet.

 • Tilgang til nødvendig og hensiktsmessig verne- og sikkerhetsutstyr.

 • Overholde og ivareta gjeldende lover og forskrifter

HMS-arbeidet skal være retningsgivende for alt vi foretar oss i vårt daglige arbeid. Vektlegging på samarbeid på tvers i organisasjonen er derfor viktig. 

Vest Betong AS skal arbeide aktivt i alle ledd:

 • For å unngå arbeidsulykker og personskader.

 • For å unngå skade på utstyr og miljø.

Miljø

Vest Betong AS skal sertifiseres som Miljøfyrtårnvirksomhet i 2021. Det innebærer å følge retningslinjer og krav iht. Stiftelsen Miljøfyrtårn i hele Vest Betong sin virksomhet.

Vi skal rapportere våre miljøprestasjoner i en årlig miljørapport. Vest Betong er i tillegg medlem av Grønt Punkt Norge. Vi har et langsiktig mål om at vårt miljøstyringssystem skal bli sertifisert etter ISO 14001. 

Vest Betong har miljøfokus i våre prosjekter, spesielt innen følgende områder:

 • Avfallshåndtering

 • Rent Tørt Bygg-metodikk

 • Minimere støv- og støybelastning på nærmiljøet til byggeplassene

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this