Referanseprosjekt

Boliden – Odda

Totalentreprise for etablering av 46 x 30 m kai, dykdalb, 4 stk. pollerfundamenter og støttemur for ny veg for Boliden Odda.

Kaien er fundamentert på 22 stk. borede stålrørspeler og har totalt areal på 1500 m2. Vei og kaidekke skal ha innlagt vannboren varme. Prosjektet omfatter prosjektering, grunnarbeider, mudring og UV sprenging, fundamentering, betongarbeid, kaiutstyr, stålbruer mellom pollerfundamenter, el. og VVS.

Kontraktsum
84 mill. eks. mva.

Sted
Odda

Referanse byggherrens representant
Lars-Ole Hammersland

Kunde
Boliden Odda AS

Administrasjon
Prosjektsjef – Bjørn Dahl
Prosjektleder – Rikard Vinningland
Prosjektingeniør – Mathias Romslo Stølan

Kontrakt – Type
Totalentreprise – NS8407

Byggeperiode
September 2022 – August 2023

Bilder