Pelagia – Egersund

Pelagia – Egersund

Referanseprosjekt Pelagia – Egersund I april 2021 startet vi jobben med å bygge ny kai for Pelagia i Egersund. Kaianlegget etableres med cellespunt bestående av 10 hovedceller og 19 mellombuer som avgrenser området mot sjøen. På denne måten dannes et avlukket...
Utsiktspunkt Hana

Utsiktspunkt Hana

Referanseprosjekt Utsiktspunkt Hana I 2020 startet vi bygging av et flott utsiktspunkt for Hana IL. Arbeidet besto av prosjektering, fjellsikring, grunnarbeid, betongarbeid og leveranse av stålkonstruksjon med rekkverk. Det skal stå ferdig i september 2022. ...
Bjerkreim Trafostasjon

Bjerkreim Trafostasjon

Referanseprosjekt Bjerkreim Trafostasjon I 2019 ble Bjerkreim transformatorstasjon ferdig bygget. Vest Betong har fått være en del av prosjektet. Her har vi levert 362 fundamenter fordelt på et 145KV felt (191 fundament) og et 420KV felt (173 fundament)  Vi har støpt...
STC Dusavika

STC Dusavika

Referanseprosjekt STC Dusavika – Circle K Europe I Dusavika utførte vi i 2018 grunn- og betongarbeider for STC-anlegg på oppdrag fra Circle K Europe. Arbeidet ble utført etter standard NS 8405. KontraktsumCa. 6 mill. eks. mva StedDusavik Referanse...
Seabrokers – Forus

Seabrokers – Forus

Referanseprosjekt Seabrokers I august 2013 deltok vi i bygging av verkstedhaller på Seabrokers sitt nybygg i Vestre Svanholmen 24.  KontraktsumCa. 30 mill. eks. mva StedForus Referanse byggherreRagnvald Albretsen KundeSeabrokers Entreprenør AdministrasjonProsjektsjef...