Dykdalber – Flekkefjord

Dykdalber – Flekkefjord

Referanseprosjekt Dykdalber – Flekkefjord I april 2021 begynte oppgraderingen av tre ferjekaier i Flekkefjord i forbindelse med nye elektriske ferjer for Agder fylkeskommune. Prosjektet besto av bygging av tre frittstående dykdalber for bedre tilpasning til nye...
Pelagia – Egersund

Pelagia – Egersund

Referanseprosjekt Pelagia – Egersund I april 2021 startet vi jobben med å bygge et nytt kaianlegg for Pelagia i Egersund. Oppdraget er tredelt og omfatter ny cellespuntkai og pirkai, samt rehabilitering og etablering av ny stagforankring til eksisterende...
Utsiktspunkt – Hana

Utsiktspunkt – Hana

Referanseprosjekt Utsiktspunkt Hana I 2020 startet vi bygging av et flott utsiktspunkt for Hana IL. Arbeidet besto av prosjektering, fjellsikring, grunnarbeid, betongarbeid og leveranse av stålkonstruksjon med rekkverk. Det skal stå ferdig i september 2022. ...
Trafostasjon – Bjerkreim

Trafostasjon – Bjerkreim

Referanseprosjekt Bjerkreim Trafostasjon I 2019 ble Bjerkreim transformatorstasjon ferdig bygget. Vest Betong har fått være en del av prosjektet. Her har vi levert 362 fundamenter fordelt på et 145KV felt (191 fundament) og et 420KV felt (173 fundament)  Vi har støpt...
STC – Dusavika

STC – Dusavika

Referanseprosjekt STC Dusavika – Circle K Europe I Dusavika utførte vi i 2018 grunn- og betongarbeider for STC-anlegg på oppdrag fra Circle K Europe. Arbeidet ble utført etter standard NS 8405. KontraktsumCa. 6 mill. eks. mva StedDusavik Referanse...