SUS 2023

SUS 2023

Referanseprosjekt SUS 2023 I juni 2019 startet arbeidet med betongarbeider for det nye sykehuset i Stavanger. Leveransen består i utførelse av stedstøpte konstruksjoner i de 3 underetasjene på totalt 5 bygg. I tillegg er det støpt kulverter som binder de fem byggene...
Sotra – bro

Sotra – bro

Referanseprosjekt Gang og sykkelbru på Sotra I august 2016 bygget vi en 75 meter lang gang- og sykkel bru på Sotra. Denne ble fundamentert direkte på et nærliggende fjell. Kunden er SVV Hordaland / B&B.  KontraktsumCa. 10 mill. eks. mva StedSotra Referanse...
Jørpeland – bro

Jørpeland – bro

Referanseprosjekt Jørpelandsholmen I januar 2017 bygget vi en 150 meter farget betongbro til Jørpelandsholmen i Strand kommune. Broen er fundamentert på 4 stk. skråstilte pelegrupper og landkar i begge ender.  KontraktsumCa. 11,4 mill. eks. mva StedJørpeland Referanse...
Flekkefjord – bro

Flekkefjord – bro

Referanseprosjekt Gangbro Flekkefjord sentrum I mai 2018 bygget vi den 60 meters lange gangbro over elva i Flekkefjord sentrum.  KontraktsumCa. 11 mill. eks. mva StedFlekkefjord Referanse byggherreOve Frøytlog, Flekkefjord kommune  KundeFlekkefjord kommune...
Breivika kai – Tromsø

Breivika kai – Tromsø

Referanseprosjekt Breivika Nord – Tromsø Vest Betong bygget en 100 meter lang kai som ble fundamentert på 48 stk. stålrørspeler. Det ble utfylt omtrent 15.000 m2 og plastret ca. 6 000 m2 med plastring. I tillegg ble det lagt rør for elektrisitet, vann og diesel....