Referanseprosjekt

SUS 2023

I juni 2019 startet arbeidet med betongarbeider for det nye sykehuset i Stavanger. Leveransen består i utførelse av stedstøpte konstruksjoner i de 3 underetasjene  totalt 5 bygg. I tillegg er det støpt kulverter som binder de fem byggene sammen, samt vegger og dekke over 1. etasje på D-bygget.

Det nye sykehuset består av 5 bygg;
– Bygg A – Sengebygg
– Bygg B – Sengebygg
– Bygg C – Akuttmottak og helikopterlandingsplass
– Bygg D – Akuttbygg
– Bygg E – Behandlingsbygg

 

Kontraktsum
Ca. 285 mill. eks. mva

Sted
Ullandhaug

Referanse byggherre
Hovedbyggeleder Frank Ljones, Prosjektil

Kunde
Helse Stavanger

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn M. Dahl
Prosjektleder Ronny Torsteinsbø
Prosjektleder Rikard Vinningland

Kontrakttype
Utførelsesentreprise – NS8405

Byggeperiode
Juni 2019 – Juni 2021

Bilder