Referanseprosjekt

Gang og sykkelbru på Sotra

I august 2016 bygget vi en 75 meter lang gang- og sykkel bru på Sotra. Denne ble fundamentert direkte på et nærliggende fjell. Kunden er SVV Hordaland / B&B. 

Kontraktsum
Ca. 10 mill. eks. mva

Sted
Sotra

Referanse byggherre
Oddvar Hamre, B&G, tlf 959 01 372

Kunde
SVV Hordaland / B&G

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn M. Dahl
Formann Leif Sigve Herikstad

Kontrakttype
Enhetspris kontrakt

Byggeperiode
August 2016 – Mai 2017

Bilder