Referanseprosjekt

Kai innseilingen til Stavanger

Vi bygget en ca 200 lm kai som står på stålkjernepeler med knekkavstivning. Den har plasstøpte dragere med dekkeelementer og frontskjørt-elementer. Grunnarbeidet besto av UV sprenging, mudring og plastring av ca. 2000 m2. I tillegg ble det installert kabler og rør for lysmaster, strøm, vann og avløp.

Kontraktsum
Ca. 18,3 mill. eks. mva

Sted
Kalhammeren i Stavanger

Referanse byggherre
Byggeleder Edvard Hagman, Novaform

Kunde
Novaform
Birken & Co

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn M. Dahl
Prosjektleder Geir Stølen
Driftsleder Ronny Torsteinsbø
Byggeplassleder Leif Sigve Herikstad

Kontrakttype
Fastpris kontrakt

Byggeperiode
August 2015 – April 2016

Bilder