Referanseprosjekt

Mekjarvik kai – Stavanger

Vest Betong fikk oppdraget om å forlenge kailinjen i Mekjarvik for Stavangerregionen havn IKS. Dette er en 100 meters forlengelse av eksisterende kai mot sør, bygget for 10 tonns nyttelast. Kaien er fundamentert på borede stålrørspeler som er valgt ut fra kaiens store laster og fyllingens innhold av stor stein. Fundamenteringen består av 72 RC borede rør med diameter 900 mm.

Entreprisen bestod av følgende hovedarbeider:

 • Rivning av eksisterende betongplate på mark og eksisterende fortøyningspuller.
 • Grunnarbeider for kai, dvs. fjerning av asfalt, graving av løsmasser, avretting og
  tilbakefylling for friksjonsplate for kai, utlegging av plastringsstein foran kaifront
  samt reasfaltering.
 • Fjerning av eksisterende fylling ned til kote 15 m kaidybde.
 • Pelearbeider med levering og installering av borede stålrørspeler til fjell.
 • Betongarbeider for kai, dvs. forskaling, armering og støping av kaidekke inkl.
  overgangsplate og friksjonsplate.
 • Levering og montering av diverse kaiutstyr som fenderverk, leidere, kailist og
  pullere.

Kontraktsum
Ca. 60,5 mill. eks. mva

Sted
Mekjarvik i Randaberg Kommune

Referanse byggherren
Byggeleder Christian Becker

Kunde
Stavanger Havn

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn M. Dahl
Prosjektleder Geir Stølen

Kontrakt – Type
Generalentreprise – NS8405

Byggeperiode
Juni 2018 – mars 2019

Bilder