Referanseprosjekt

Flatholmen kai nord – Ålesund

I november 2021 startet vi bygging av 720 meter kai for Ålesundregionen Havnevesen. Kaien er fundamentert på 195 stk stålrørspeler og har totalt areal på 11 000 m2. Prosjektet leveres i totalentreprise og omfatter søknadsprosess, prosjektering, grunnarbeider, fundamentering, betongarbeid, kaiutstyr og kumsystem for elektro- og rørinstallasjon.

Kontraktsum
Ca. 164 mill eks. mva

Sted
Ålesund

Referanse byggherrens representant
Ole Christian Fiskaa

Kunde
Ålesundregionen Havnevesen

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn Dahl
Prosjektleder Joakim Bjørlykhaug
Anleggsleder Morten Vaule

Kontrakttype
Totalentreprise – NS8407

Byggeperiode
November 2021 – november 2023

Bilder

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0678

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0684

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0683

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0641

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0469

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0402

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0377

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0473

Vest_Betong_kai_flatholmen_DJI_0362

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0199

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0203

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0192

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0191

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0187

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0186

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0185

Vest Betong Kai Flatholmen DJI 0207