Referanseprosjekt

Flatholmen kai nord – Ålesund

I november 2021 startet vi bygging av 720 meter kai for Ålesundregionen Havnevesen. Kaien er fundamentert på 195 stk stålrørspeler og har totalt areal på 11 000 m2. Prosjektet leveres i totalentreprise og omfatter søknadsprosess, prosjektering, grunnarbeider, fundamentering, betongarbeid, kaiutstyr og kumsystem for elektro- og rørinstallasjon.

Kontraktsum
Ca. 164 mill eks. mva

Sted
Ålesund

Referanse byggherrens representant
Ole Christian Fiskaa

Kunde
Ålesundregionen Havnevesen

Administrasjon
Prosjektsjef Lars Berland
Prosjektleder Joakim Bjørlykhaug
Anleggsleder Morten Vaule

Kontrakttype
Totalentreprise – NS8407

Byggeperiode
November 2021 – november 2023

Bilder