Referanseprosjekt

Breivika Nord – Tromsø

I 2017 etablerte vi en 100 meter lang strandkai som del av en ny fiskerihavn for Tromsø Havn i Breivika. Kaien er fundamentert på 48 stk. utstøpte stålrørspeler som er rammet til fjell. Horisontalt er konstruksjonen forankret til overfylt friksjonsplate.

Det ble benyttet elementer ved bygging av kaien. Fyllingsfronten ble sikret med utlegging av sprengstein og plastring i øvre del av fyllingen. Det ble utfylt ca. 15 000 m² og plastret ca. 6000 m². I tillegg ble det lagt rør for el, vann og diesel.

Kaikonstruksjonen ble bygget på utsiden av et stort utfylt område. Utdyping utenfor kaifronten ble ivaretatt under et tidligere byggetrinn, hvor det ble utdypet ned til fast morene/berg og sprengsteinfylling ble lagt som en omhylling-sjete før bakområdet ble oppfylt.

Kontraktsum
Ca. 26 mill. eks. mva

Sted
Breivika Tromsø

Referanse byggherren
Stig Hansen

Kunde
Tromsø Havn

Administrasjon
Prosjektsjef Bjørn M. Dahl
Prosjektleder Geir Stølen
Formann Leif Sigve Herikstad
Formann Per jonny Jørstad

Kontrakt – Type
Enhetspris kontrakt

Byggeperiode
Februar 2017 – oktober 2017

Bilder