Pelagia – Egersund

Pelagia – Egersund

Referanseprosjekt Pelagia – Egersund I april 2021 startet vi jobben med å bygge ny kai for Pelagia i Egersund. Kaianlegget etableres med cellespunt bestående av 10 hovedceller og 19 mellombuer som avgrenser området mot sjøen. På denne måten dannes et avlukket...
Breivika kai – Tromsø

Breivika kai – Tromsø

Referanseprosjekt Breivika Nord – Tromsø Vest Betong bygget en 100 meter lang kai som ble fundamentert på 48 stk. stålrørspeler. Det ble utfylt omtrent 15.000 m2 og plastret ca. 6 000 m2 med plastring. I tillegg ble det lagt rør for elektrisitet, vann og diesel....
Flatholmen kai – Ålesund

Flatholmen kai – Ålesund

Referanseprosjekt Flatholmen kai nord – Ålesund I november 2021 startet vi bygging av 720 meter kai for Ålesundregionen Havnevesen. Kaien er fundamentert på 195 stk stålrørspeler og har totalt areal på 11 000 m2. Prosjektet leveres i totalentreprise og omfatter...
Havnepromenaden i Sandnes

Havnepromenaden i Sandnes

Referanseprosjekt Havnepromenaden i Sandnes I mai 2015 startet vi jobben med å bygge havnepromenaden i Sandnes. Den står på 37 betongpeler med 400 stålrør som knekkavstivere. Kaidekket består av 11 betongelementer med maksvekt 115 tonn. Skjørt og dekke ble kledd med...
Mekjarvik kai – Stavanger

Mekjarvik kai – Stavanger

Referanseprosjekt Mekjarvik kai – Stavanger I juni 2018 bygget vi en 100 meter lang kai i Merkjavik i Randaberg kommune. Kaien er fundamentert på 72 stk. RC borede rør med diameter 900 mm.  KontraktsumCa. 60,5 mill. eks. mva StedMekjarvik i Randaberg Kommune...