Boliden – Odda

Boliden – Odda

Referanseprosjekt Boliden – Odda Totalentreprise for etablering av 46 x 30 m kai, dykdalb, 4 stk. pollerfundamenter og støttemur for ny veg for Boliden Odda. Kaien er fundamentert på 22 stk. borede stålrørspeler og har totalt areal på 1500 m2. Vei og kaidekke...
Dykdalber – Flekkefjord

Dykdalber – Flekkefjord

Referanseprosjekt Dykdalber – Flekkefjord I april 2021 begynte oppgraderingen av tre ferjekaier i Flekkefjord i forbindelse med nye elektriske ferjer for Agder fylkeskommune. Prosjektet besto av bygging av tre frittstående dykdalber for bedre tilpasning til nye...
Pelagia – Egersund

Pelagia – Egersund

Referanseprosjekt Pelagia – Egersund I april 2021 startet vi jobben med å bygge et nytt kaianlegg for Pelagia i Egersund. Oppdraget er tredelt og omfatter ny cellespuntkai og pirkai, samt rehabilitering og etablering av ny stagforankring til eksisterende...
Breivika kai – Tromsø

Breivika kai – Tromsø

Referanseprosjekt Breivika Nord – Tromsø I 2017 etablerte vi en 100 meter lang strandkai som del av en ny fiskerihavn for Tromsø Havn i Breivika. Kaien er fundamentert på 48 stk. utstøpte stålrørspeler som er rammet til fjell. Horisontalt er konstruksjonen...
Flatholmen kai – Ålesund

Flatholmen kai – Ålesund

Referanseprosjekt Flatholmen kai nord – Ålesund I november 2021 startet vi bygging av 720 meter kai for Ålesundregionen Havnevesen. Kaien er fundamentert på 195 stk stålrørspeler og har totalt areal på 11 000 m2. Prosjektet leveres i totalentreprise og omfatter...