Referanseprosjekt

Bjerkreim Trafostasjon

I 2019 ble Bjerkreim transformatorstasjon ferdig bygget. Vest Betong har fått være en del av prosjektet. Her har vi levert 362 fundamenter fordelt på et 145KV felt (191 fundament) og et 420KV felt (173 fundament) 

Vi har støpt bunnplater og dekker i trafosjaktene på anlegget. Det har blitt bygget 2 kontrollhus, henholdsvis ett for Lyse og ett for Statnett, samt et lager på området, Vest Betong har her bidratt med betongarbeidet på begge disse bygningene. 

Kontraktsum
Ca. 8,8 mill. eks. mva

Sted
Bjerkreim

Referanse byggherre
Andreas Verdich, Veidekke Entreprenør AS

Kunde
Veidekke Entreprenør AS, distrikt Rogaland

Administrasjon
Prosjektsjef Lars Berland
Prosjektleder Rikard Vinningland
Byggeplassleder Leif Sigve Herikstad

Kontrakttype
NS 8415

Byggeperiode
Januar 2018 – oktober 2018

Bilder