Tjenester

HVA VI KAN HJELPE DEG MED

Vest Betong utfører det meste av betongoppdrag til både industri og privatmarked. Vi er svært opptatt av kvalitet og langsiktighet, noe som skal speiles i oppdragene vi utfører. Derfor liker vi å si at en Vest Betong-konstruksjon skal være som ny til den blir revet. 

Vest Betong AS er godkjent for ansvarsrett innenfor følgende områder:

  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.